2000 ரூபாய் நோட்டில் தல அஜித் அதிர்ச்சி அடைந்த கடைகாரர் | மதுரை